Slider Slider Slider Slider
       

AVG/GDPR

Sinds 28 mei 2018 is de AVG (GDPR) van kracht. Weet u inmiddels precies wat dit voor uw organisatie inhoudt? 

Deze Europese regelgeving General Data Protection Regulation (GDPR) of op zijn Nederlands, AVG zal de huidige nationale wetgeving over het werken met privacygevoelige informatie gaan vervangen, en is veel strenger dan we hier in Nederland gewend zijn. Bij geconstateerde nalatigheid kunnen er ook forse boetes worden opgelegd, die veelal zullen worden gebaseerd op een percentage van uw bedrijfsomzet. Het is dan ook niet zozeer de vraag OF u iets moet veranderen om uw bedrijfsinformatie veilig te stellen en er veilig mee te werken, maar WAT u moet veranderen om zulke beboetbare nalatigheid te kunnen voorkomen, en een plan van aanpak klaar te hebben liggen voor ALS uw bedrijfsinformatie onverhoopt gecompromitteerd raakt op enigerlei wijze.

Belangrijke vragen zijn dus: 

Weet u welke persoonlijke gegevens u verwerkt binnen uw organisatie?

Weet u waar deze data zich binnen uw organisatie bevindt?

Heeft u een plan van aanpak bij een datalek?

 

Deze GDPR regelgeving is ontworpen om persoonlijke data in een digitale omgeving beter te beschermen.

 

Burgers bepalen zelf of, hoe en aan wie gegevens mogen worden verstrekt en waarvoor deze mogen worden gebruikt.  Dit brengt een groot aantal veranderingen met zich mee waarop u zich moet voorbereiden.

We hebben meerdere informatiemiddagen georganiseerd samen met onze klanten, de uitkomst daarvan delen we graag!
Wilt u meer informatie? Bel gerust!