Slider Slider Slider Slider
       

Hoe wilt u het beheer en de ondersteuning van uw kantoorautomatisering geregeld hebben? Heeft u zelf gekwalificeerd ICT personeel in huis en heeft u uitsluitend behoefte aan experts die snel en adequaat kunnen inspringen bij calamiteiten? Of laat u de inrichting, beveiliging en onderhoud van uw netwerk liever aan ons over vanwege het ontbreken van kennis en vaardigheden binnen uw eigen organisatie? Hoe u uw kantoorautomatisering ook ingericht heeft of wilt inrichten, Meetwerk ICT staat u bij met raad en daad van gekwalificeerde netwerkbeheerders.